Ons beleid omtrent bescherming van persoonsgegevens

KNA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel de AVG voorschrijft. Net zoals elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zal ook KNA voldoen aan deze wetgeving en ervoor zorgen dat uw privacy ten volle beschermd en gerespecteerd wordt. Hiertoe hebben wij een privacybeleid opgesteld waarin duidelijk wordt welke gegevens wij van u opvragen en/of bezitten, waarom wij dit doen en wat wij hiermee doen. Ook uw rechten omtrent uw persoonsgegevens worden hierin verduidelijkt. KNA gaat nu en in de toekomst zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Mocht u vragen of bedenkingen hebben, mag u ons steeds contacteren.