Organisatie

Bestuur KNA

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en de penningmeester.

  • Voorzitter: Frans van Bedaf
  • Penningsmeester: René Huijbers
  • Secretaris: VACATURE

Overige bestuursleden:

  • Edwin Verhoeven

  • Ad van Kalmthout

  • Eric Struijs

  • Elly van Kalmthout

Het bestuur vergadert normaliter op de 3de donderdag van de maand.

Voor optredens (bijvoorbeeld een 50 jarig huwelijk, een jubileumviering of een rondwandeling door Schijf) kunt u een verzoek richten aan onze secretaris of één van de andere bestuursleden.

Contributie & Lesgeld

In de algemene jaarlijkse ledenvergadering worden de contributie en het lesgeld vastgesteld. De actuele contributie en lesgeld voor de jeugd vindt je hier en voor volwassen vindt je hier.

Voor de automatische incasso van de contributie en het lesgeld dient een machtigingsformulier ingevuld te worden. Het machtigingsformulier vindt je hier.

Overige taken

Om het bestuur te ontlasten zijn een aantal taken belegd bij leden.

PR Algemeen

 

Marja van Oers

Partituren en archief

 

Ad van Kalmthout

Uniformen beheer

 

Toos Jongenelen

Instrumenten beheer

 

Ad van Kalmthout

Donateursactie

 

Frans van Bedaf

Appeltaartactie

 

Elly van Kalmthout

Bedankjes/bloemen

 

Elly van Kalmthout

Muziek op basisschool

 

Ingrid Gevers

Edwin Verhoeven

Opleidingen

 

Edwin Verhoeven

Jeugd Commissie

Doel: Betrekken van de jeugd bij de vereniging, door onder meer het organiseren van jeugdactiviteiten.

Voorzitter (contact bestuur):

 

Frans van Bedaf

Leden:

 

..

Muziek Commissie

Doel: Het verbeteren en opfrissen van de relatie met de Schijfse gemeenschap om zo meer interesse in KNA te wekken. Uiteindelijk moet dit meer nieuwe leden opleveren. Kortom, werken aan een goede brede basis van de fanfare.
De commissie wil adviserend naar het bestuur toe werken. We dragen ideeën, tips en suggesties aan, waarover het bestuur beslissingen neemt.

Voorzitter (Dirigent):

 

Bjorn van Pruijsen

Leden:

 

Margo van Bedaf

Johan van Kalmthout

Els Pieterse

Ad van Kalmthout

Elise van Bedaf

Veerle Vanlaerhoven

Majoretten Team

Doel: Het majoretteteam is een aanspreekpunt voor alle zaken die betrekking hebben op de majorettes.
De taken bestaan enerzijds uit communicatie met de ouders en het bestuur en anderzijds uit alle zorgtaken aangaande optredens. Deze zorgtaken zijn het plannen van de optredens, begeleiden van de leden, vervoer, aankleden, haar en make-up.

Voorzitter (Contact bestuur):

 

Elly van Kalmthout

Leden:

 

Cherynn van Kalmthout

Claudia Kas

Kermis Comité

Doel: Stichting Schijfse Kermis organiseert ieder jaar de Schijfse Kermis. Deze bestaat uit een kermis, feesttent en braderie met als doel inkomsten te verwerven voor muziekvereniging Kunst na Arbeid te Schijf.
Het is in de volksmond ook wel bekend als het Kermis Comité

Voorzitter:

 

Ad van Kalmthout

Penningmeester:

 

..

Secretaris:

 

Carla van Kalmthout

Leden:

 

Marco van Kalmthout

Eric Struys

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging. Het privacybeleid van KNA vindt je hier.